Автор: glybkup Категория: Купка
Дата публикации Просмотров: 764
Печать

 

                                        Легенда села Купка

 

F1

Перша письмова згадка про село Купка, датована з часів Олександра Доброго, а точніше від 27 травня 1429 року. Їде мова про дарувальний акт, в якому написано, що Воєвода Олександр дарує села Купка та Нягоєшти пану Івану Купчічу, за особливі заслуги і вірну службу перед Молдавським Князівством. Як наслідок цього, Іван Купчіч став довічним військовим полководцем села Купка, суддею та користувачем податків зібраних від селян, але все це з умовою, що він та його нащадки й надалі надаватимуть послуги Господареві.

Іван Купчіч був одним із найбільших і найбагатших з молдавських панів в першій половині ΧV століття. Він мав великі функції в ієрархії Молдавської феодальної держави при дворі Олександра Доброго. Помер в 1434 або 1435 році.
З деяких джерел, можливо від прізвища Купчіч походять назви деяких сіл створених в ΧV – му столітті на оволодіннях Івана Купчіча: Купчешти — в повіті Нямц(Румунія), Купчешти — село в повіті Васлуй(Румунія), Купчін та Купчани — села в Единецькому районі (Молдова). Також від цієї назви (Купчіч) походять і деякі прізвища: Купче(Марамуреш), Купча, Купчеанку(Молдова), Купту(Олтенія) та ін. З тих же джерел можна зробити висновок , що всі ці назви походять від слов'янського слова Купчін, що означає купец.
За Д. Веренка (1895) назва села походить від слов'янського слова «купа», що означає: купа, купка, горб, горбік. Якщо деталізувати значення назви «купа», то її можна трактувати як:
                                                        1. купу речей;
                                              2. велика кількість людей
Ці пояснення взагалі підходять для назви нашого села, тому ,що дійсно рельєф села дуже горбистий .
Давність села Купка це є дуже важливою проблемою. Завдяки тому, що в дарувальному акті є таке уточнення “а межа цих сіл щоб були всі старі межі, які використовувались з віків ” можна зробити висновок, що ці села давніші ніж число, якою вони згадані в вищевказаному документі. За Л. Л. Полевим, в таких випадках реальна давність письмово згаданих молдавських сіл, перевищує, в залежності від форми застосованих топонімів, в деяких випадках більше 100 років. Отже, прийнявши до уваги всі ці данні, можна сказати, що село Купка створювалося в перший чверті ΧІV – го століття, приблизно 1330 року. І все такі, археологічні розкопки які проводиться в зоні приносять багато доказів, що село було засновано набагато раніше.
Інформації про життя селян в молдавському феодальному періоді — дуже мало і ця інформація непряма. Можна лише згадувати загальні історичні факти, пов'язані із життям людей на цих територіях. Саме на цей проміжок часу припадає так званий перехідний період між 1432 та 1457 років, який характеризується дуже великою політичною та соціальною нестабільністю, із за боротьби за владою між нащадками Олександра Доброго. Саме в цей час тутешнє населення страждало не тільки від податків та поборів, але й від частих нападів чисельних чужих нападників (польських, татарських, турецьких та інших ) призваних на допомогу претендентами на трон. Також саме в цей період, а точніше між 1457 та 1504 років припадає правління Штефана Великого. У кінці ΧV століття ареною великої битви стала земля сучасного Глибоцького району(так звана битва у Козминському лісі) , в якій військо молдавського правителя повністю розгромив війська польського короля.
В ΧV столітті Купка згадана двічі в документах. Перший раз (1474) ідеться про конфлікт між синами Івана Купчіча та його донькою (Марушкою) за право оволодіти багатством їхнього батька. Другий раз (1490) йшлося про дарування сіл Купка, Каменка і Томешти Монастирю Путна. Це зробив один з нащадків Івана Купчіча — Юрій Купчіч.

 

Copyright 2012. All Rights Reserved.