Автор: zastzast Категория: Заставна
Дата публикации Просмотров: 670
Печать

Занедбаною була справа народної освіти. У 1786 році у Заставні була від­крита перша гро-мадська школа, де, крім німецької, вчи-ли переважно мол-давську мову. У 1844 році було відкрито україн­ську початкову школу, до якої приймали хлопчиків, а з 1902 року – і дівчаток, зде­більшого із заможних родин.

   Українські школи закрили, так само як і культурно-освітні та громадські органі­зації – «Руську бесіду», «Заставнівський Боян», «Жіночу громаду» та інші.

   Закриття українських шкіл та їх румунізація спричинили влітку 1926 року селянсько-робітниче віче в Чернівцях, куди із Заставни поїздом поїхала велика деле­гація. Віче винесло резолюцію:

«Ми, представники українського робітництва та селянства від майже усіх сіл Бу­ковини, а також від жінок і трудової інтелігенції та молоді вищих шкіл, найрішучі­ше протестуємо проти зрумунізування нашої школи румунською владою. Наслідки восьмирічної румунізаційної політики на полі шкільництва суть такі, що українська молодь у шкільнім віці лише дарма тратить час і не виносить ніякої користі з чужої школи в чужій незрозумілій мові. Ми всі платники податку – майном і кров’ю – до­магаємося:

– Привернення з початку наступного навчального року навчання всіх предметів в українській мові в школах Буковини.

У тих українських громадах, де за часів Австрії не було школи, домагаємося за­ведення українського шкільництва.

Усунення із шкіл усіх учителів, що не володіють українською мовою, і повер­нення до роботи всіх тих учителів, що їх раніше викинуто із шкіл або перенесено на румунську територію».

Проте варто зазначити, що навіть такі багатолюдні акції своєрідного протесту буковинців проти політики румунізації в галузі українського шкільництва вияви­лися марними. Румунська офіційна влада не тільки не зупинила цей згубний для українців процес, а навіть посилювала. (Піддубний Г. Буковина. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005).

     У 70-80-х роках з’явилося немало новобудов: середня школда, школа-гімназія.

 

                                                                      За матеріалами вчителів історії

                                                                       Ганича Дмитра Васильовича

                                                                       Орлик Марії Михайлівни

                                                        За матеріалами книги Миколи Черешнюка

                                                                     «Історія сіл Заставнівщини»

 

Copyright 2012. All Rights Reserved.