Home / Глибоцький район / Корчівці / Культура Корчівці

Культура Корчівці

« Ш к і л ь н и й     м у з е й »

 

Виконавці: учні 8-А класу Корчівецької ЗОШ І-ІІІ ст.

Керівник: Крищук Юлія Миколаївна,  вчитель історії, класний керівник 8-А класу

       

 

  «Музей – це минуле, це історія, це душа, це серце наших предків, а для нас – величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з найглибшим поважанням і гарячою любов’ю до всього того, чим жили наші батьки, діди і прадіди, що ми повинні нести з собою, як заповіт, і чому повинні учитися і всі ми, і покоління наших нащадків, поки стоїть земля і світить сонце».

                                                                                                   Дмитро Яворницький

Музей при навчальному закладі  –  один із найважливіших засобів, завдяки якому удосконалюється весь  процес комплексного навчання і виховання учнів, розвивається інтерес до історії, звичаїв, традицій, розширюється кругозір. Музейна робота спрямована на розвиток пошукової діяльності, творчості, активності учнів, що реалізується через збирання, вивчення, обробку, збереження, оформлення, пропаганду матеріалу. У процесі пошукової діяльності діти реалізують свої можливості і бажання.

Що ж є метою нашого музею як краєзнавчо-пошукового?  Краєзнавчий музей веде роботу в різних напрямках: історія села, школи, культура краю. Найголовнішим є те, що робота  такого музею дає змогу широко використовувати зібрані матеріали в навчально-виховному процесі (на уроках, виховних годинах, святах, зустрічах, семінарах, під час занять гуртків і т.і.). У краєзнавчий напрям ми включили елементи етнографічного: вивчення обрядів, традицій, звичаїв, ремесел. У такій музейній кімнаті представлені побутові речі, народний одяг, різноманітні вишивки, відтворено інтер’єр буковинської селянської хати. Завданням історичного напрямку  музею є комплектація історичними пам’ятками, що висвітлюють трагічні сторінки історії краю (колективізація, голодомор та репресії 40-х, Велика Вітчизняна війна).

Маємо надію, що робота в музеї наблизить підростаюче покоління до історії свого народу, виховає небайдужих людей, справжніх громадян рідної держави.

Керівництво музеєм здійснює вчитель історії Крищук Юлія Миколаївна. При оформленні експозицій використовуються матеріали зібрані в селі Корчівці. Два відділи музею розташовано в кімнатах, придатних для зберігання і експонування музейних предметів загальною площею 50 м 2. Музей має центри: історичний, краєзнавчо-народознавчий.

Експозиції:

  • “Історія рідної школи”
  • “Історія села Корчівці»
  • «Сталінські репресії»
  • “Церква Василія Великого”
  • “Наш біль, наш смуток, наша пам’ять”
  • «Славні односельчани».

Згідно тематико-експозиційного плану  робота музею спрямована на: удосконалення навчально– виховного процесу; розширення й поглиблення загальноосвітньої підготовки учнівської молоді засобами позакласної і позашкільної роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв’язку  минулого,  сучасного і майбутнього України; участь у формуванні,  збереженні і раціональному використанні музейного фонду; вивчення, охорону  й пропаганду пам’яток історії, культури і природи рідного краю; проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

На базі музею діє шкільний гурток під керівництвом Крищук Юлії Миколаївни, вчителя історії.

У своїй діяльності  музей керується Законом України «Про музей та музейну справу», постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 року     № 1147 «Про затвердження  Положення про Музейний фонд України», Міністерства культури і Міністерства освіти України з питань діяльності музеїв, Положенням про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 року № 1147. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, скріплений печаткою і завірений директором школи.  Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, макети). Музей працює згідно  з планом роботи, який складається радою музею на рік. Працівники ведуть книгу обліку відвідувачів і проведених екскурсій, масових заходів, навчальних занять, прийому та видачі експонатів, книгу відгуків про музей, інвентарну книгу.

Записи якісні, повністю характеризують кожен експонат, зроблена шифровка, маркування експонатів.