Home / Новоселицький район / Черленівка / Освіта Черленівка

Освіта Черленівка

Розвиток освіти в селі Черленівка

Село Черлена-Маре було і центром навчання грамоти. Перші дані стосовно навчання в селі Черлена-Маре ми отримали з далекого 1774 року, коли під час російсько-турецької війни 1768–1774рр. За наказом головнокомандуючого П. Рум′янцева був зроблений перепис населення краю. Згідно результатів перепису в Черлені існувала школа, бо в селі записані три вчителі, звільнені від податків.
Про появу навчального закладу в селі у ХІХ ст. маємо дещо різні відомості. В одному документі відзначено 1874 рік, в іншому-1894 рік.
В 1894 році у селі діяла церковно-парафіяльна школа, а також народне училище. У 1894 році школа грамоти була розташована у власному, однак незручному домі. У 1896/97 рр. школа отримала від громади 50 крб. на свої потреби. За результатами екзамінаційної відомості від 24 квітня 1897 року іспити здавали три учні: Кравецький Міхаїл Минович; Гажіу Петро Олександрович (25.06.1883), Безарева Анна Іванівна (30.10.1886). Іспити були як усними, так і письмовими. Усно здавали Закон Божий, Церковно-слов′янську грамоту, російську мову, счисленіє, письмово-російську мову, чистописаніє. Оцінювались за п′ятибальною системою. Екзамен приймали: отець Іонн, депутат Міністерства просвіти учитель Міхай Ф., член комісії законоучитель священник Павло Бушила, член комісії учитель Василій Светенко. За результатами екзаменів, ці три учня отримали свідоцтво.
За результатами перевірки народної школи у 1910 році ми дізнаємось, що училище засноване у 1905 році і було розташоване у власному земському будинку-цегляному, на кам′яному підмурку. Квартира для вчителя була двокімнатною з кухнею та коморою. Школа мала 1600 кв.м. саж. землі. З них під садом – 800 кв.саж., де було посаджено 150 слив, 7 горіхів, 3 яблуні тощо. Сад був огороджений. Бібліотека налічувала 40 томів вчительських та 421 екземпляручнівських книг. Навчальний рік закінчився 17 березня, розпочинався 1 жовтня. Спів вівся як навчальний предмет. Відвідування школи розпочиналося тільки після закінченння польових робіт. Попечителем перебував Микола Іванович Клементов. Закон Божий викладав Д. І. Вийничук. Вчителем служив Олександр Іванович Безродний. Він також вів уроки співу та гімнастики.
У 1909 році училище отримало від Міністерства Народної Просвіти 203 крб, 69 копійок за травень, червень, липень. З них 30 крб було заплачено служителю училища Ніколаю Олинчуку, 133 крб 69 коп. – завідуючому училища Олександру Майко, 25 крб – законоучителю священику С.Ревенко, 12 крб 30 коп. – Ніколаю Форня за обмазку і побілку училища, 2 крб 40 коп . – на дрібні витрати.
У вересні 1909 року училище отримало від Міністерства 86 крб 67 коп. З них 40 крб було заплачено служителю училища Доментію Солов′ю, 20 крб – жителю с.Черлени Василю Сербову за солому, 11 крб 50 коп. – скляру Срулю Лейдману за починку вікон і дверей училища, 15 крб 17 коп – жителю села Черлени Ніколаю Форня за перебудову пічки в кухні училища.
Зберігся звіт про інспекторську перевірку 1912 року, з якого ми довідуємося, що кількість учнів, які закінчили повний курс народного училища за весь період існування, складала на той час 49 чол. (з них 2 дівчинки), кількість вибувших 113, кількість всіх учнів за весь час -214 чол. Школа до 1912 р. обслуговувала також село Котелево. Навчальних днів у 1911 році було 163. Бібліотека збільшувалась, вона мала вже 460 підручників, 10 бібліотечних книг, два періодичних видання в 36 примірниках. У складі викладачів зміни були незначними-законоучителем перебував Федір Степанович Петко.
У 1914 році змінився піклувальник училища. Новим почесним попечителем став Микола Арістархович Доманський. Відмічалась відсутність вчителя гімнастики. Навесні цього ж року перевірявся стан викладання релігії. Федір Петко отримав не дуже втішну оцінку. Відмічалось погане відвідування школи учнями, церковного хору не було.

 

Педагогічні працівники школи застосовують нові методи навчання і виховання згідно з досягненнями педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і принципів народної педагогіки, а також спрямовують навчально-виховний процес на виконання таких завдань:
-забезпечення умов для інтелектуального, естетичного, соціального, морального, фізичного розвитку та саморозвитку учня;
– збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я школяра;
-формування та розвиток системи ключових компетентностей учнів;
-виховання активної свідомої соціально адаптованої особистості, здатної приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;
– цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу і кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
-підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах школи та району; -організація роботи шкільних методичних об’єднань;
-підвищення результативності участі в предметних олімпіадах, конкурсах різного рівня, МАН;
– підтримка і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями ;
-впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, коп’ютеризація та інформатизація НВП;
-удосконалення системи проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;
-розробка системи моніторингу професійної майстерності педагогічних кадрів;
-розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень, участь у олімпіадах тощо);
– вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, міста, області, України;
-забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня;
– забезпечення ефективності управління методичною роботою в школі;
– продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;
-дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;
-створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

 

Керівник: Л.В. Брябін вчитель історії та правознавства
Хутурна Крістіна – учениця 10 класу
Брябін Тетяна – учениця 7-Б класу