Освіта Рокитне

Професія вчителя одна з найдавніших на Землі. Роль учителя у розвитку суспільства, у поступу цивілізації завжди була надзвичайно важливою, адже освітяни були носіями знань наступним поколінням. Завдання вчителя в суспільстві не змінилося і тепер. Він так само, як і тисячоліття тому, повинен донести своїм учням певне коло знань і умінь, виховати їх свідомими, відданими членами суспільства. Навчання і виховання підростаючого покоління відбувається тривалий час у закладах шкільного типу. Розвиток освіти в селі Рокитне має глибокі коріння і бере початок ще з XIX століття. Тоді, коли в Рокитне діяли церковнопарафіяльні школи. Дітей навчали піп, дяк та три вчителі. Навчались читати, писати, арифметики. Головним предметом в церковноприходській школі вважався “Закон Божий”.

1 вересня 1916 р. школа змінила своє приміщення. У школі панувала сувора дисципліна, використовувалась жорстока міра покарання – різки.

освіта1

З перших років Радянської влади поліпшувались умови викладання в навчально-освітніх закладах. Протягом 1920-1922 рр. церковнопарафіяльна школа перетворено в чотирирічну школу.

З 1946-1963 рр. приміщення школи змінювалось декілька разів, спочатку було дома в людей, потім в будинку молитви, пізніше в старому будинку культури.

В 1960 р. почали будувати нове приміщення для нової школи.

В 1963 р. була відкрита типова восьмирічна школа. Приміщення в якої було двоповерхове.

 В 1965 р. в центрі села бере свій початок історія Рокитнянської ЗОШ Крім звичних предметів викладалися тригонометрія, арифметика, креслення. Середня заробітна плата вчителя становила 70-80 крб., піонерська вожата отримувала 50 крб.50 коп. На той час активно працювали гуртки: хоровий, танцювальний, драматичний гурток .

освіта2

В цій школі навчалася старша ланка, молодші класи навчалися в іншому приміщенні .Школа мала великий авторитет серед учнів та батьків. Велике бажання молоді здобувати освіту привело до 2-х змінного навчання. У школі діяв виробничий комбінат: для хлопців-машинна та тракторна справа, для дівчат-швейна справа. Кабінетна система діяла для уроків фізики та хімії, існувала піонерська кімната, де навчався зразковий клас, а також  Ленінська кімната. Піонерська організація ділилася на менші загони, які мали певні завдання, підтримувалися тісні стосунки з підприємствами: піонери звітували перед трудовими колективами про навчання, а трудові колективи звітували про виконання планів у школі перед учнями. Діяла команда, яка допомагала ветеранам війни та праці, збирала про їх діяльність матеріали, оформляла альбоми.Постійно проводились змагання між класами. Рада дружини підводила підсумки. І класу, який перемагав, вручали червону зірку, яка яскраво світилась на свято Перемоги та в День піонерської організації. Піонери були учасниками районного злету піонерів. Діяли воєнізовані загони, які мали власну форму, пісню, звітували про проведену роботу. В Школі нараховувалось на той час 1200 учнів. В Рокитненській школі на той час були добре обладнані кабінети: фізичний, хімічний, медичний. Молодші класи навчалися в іншому приміщенні, а для нульового класу зручний блок (навчальна кімната, ігрова кімната, кімната для відпочинку).

освіта3          освіта4

За час існування нашої школи директорами були:

1946р. – Полянський Леонід Констянтинович.

1951р. – Білик Василь Павлович

1954р. – Белоус Пентелей Петрович.

1956р. – Мельник Василь Георгійович.

1964р. – Фока Констянтин Іванович.

1970р. – Журат Федір Иванович

1974р. – Петрович Миколай Петрович.

1976р. – Кирилюк Ілля Іванович.

1988р. – Попов Миколай Георгійович.

З 2002р. – Ткач Іван Володимирович, який очолює Рокитненську ЗОШ і нині.

Нинішній викладацькій склад нараховує 39 вчителів. Серед яких:

Кадрове забезпечення ЗОШ І-ІІІ ступенів в селі Рокитне здійснено у повній відповідності з навчальним планом. Всього в школі працює 44 вчителів з нижчезазначеним педагогічним стажем:

–      до 5 років – 14 вчителів , що становить 32%;

–      з 5 до 10 років – 12 вчителів , що становить 27 %;

–      з 10 до 25 років – 12 вчителів , що становить 27 %;

–      пенсіонери – 2 вчителів , що становить 4%;

–      вчителі володіють державною мовою на належному рівні: 82% на високому     рівні та лише 18% на достатньому.

Активно проводиться робота педколективу з батьками учнів.

Школа продовжує працювати у дві зміни. Учнівський склад – 378 учнів:

Початкова ланка – 116 учнів;

Середня школа – 124 учнів;

Старша школа – 138 учнів;

У школі навчання проводиться за моделлю Б, тобто матеріал викладається рідною (румунською) мовою та лише певна його частина паралельно подається державною мовою.

Для виконання галузевої програми розвитку української мови у нашій школі:

–    Збільшено на 2 години кількість годин з української мови в 11 – х класах за рахунок варіативної складової;

–     У 2 – 4 класах збільшено на 1 годину кількість годин за рахунок варіативної складової;

–  На запит батьків та за рішенням методичної ради школи впроваджено посилене навчання з української мови у 8 – 9 класах ( години \ тиждень)

Учні навчаються в теплих і затишних класах та мають всі умови для здобуття освіти. Знання, отримані в школі, дають їм можливість бути конкурентоспроможними.