Освіта Форосна

Про появу навчального закладу в селі у ХІХ ст. маємо дещо різні   відомості.   В одному документі   відзначено 1874 рік, в іншому-1894 рік.

В 1894 році у селі діяла церковно-парафіяльна школа, а також   народне училище. У 1894 році школа грамоти була розташована у власному, однак незручному домі.   У 1896/97 рр. школа отримала від громади 50 крб. на свої потреби. За результатами екзамінаційної відомості від 24 квітня 1897 року іспити здавали три учні: Кравецький Міхаїл Минович; Гажіу Петро   Олександрович (25.06.1883), Безарева Анна Іванівна (30.10.1886). Іспити   були як усними, так і письмовими. Усно здавали Закон Божий, Церковно-слов′янську грамоту, російську мову, счисленіє, письмово-російську мову, чистописаніє. Оцінювались за п′ятибальною системою. Екзамен приймали: отець Іонн, депутат Міністерства просвіти учитель Міхай Ф., член комісії законоучитель священник Павло Бушила, член комісії учитель Василій Светенко. За результатами екзаменів, ці три учня отримали свідоцтво.