Home / Кельменецький район / Новоселиця / Освіта Новоселиця к

Освіта Новоселиця к

 Розвиток освіти в Новоселиці

         Як говорив Сковорода: «Прагнення до знань не можна ні загубити, ні знищити». Але шлях до знань в нашому краї був непростим. За часів панування в краї румунських бояр, румунізація населення посилювалася з кожним роком і набрала таких розмірів, що призвела до повної ліквідації українських шкіл і культурно-освітніхзакладів.у1927 році  українські школи взагалі перестали існувати. Чернівецький обласний інспекторат освіти вимагав: «Всі вчителі зобов’язані як у школі, так і в особистому житті користуватися виключно румунською мовою».

Директор Хотинської гімназії Н. Габора повідомив батьків учнів про те, що на основі вказівок Чернівецького інспекторату освіти всі гімназисти повинні змінити свої російські прізвища на румунські, інакше буду відраховані. 1 липня 1926 року в Чернівцях відбулося велике робітничо-селянське віче, на якому були представники всіх повітів. Була прийнята резолюція, у яків висловлювався протест проти румунізації навчальних закладів. Вимогами були – відновлення української мови.

За румунської окупації в нашому селі Новоселиця діяла румунська школа (зараз – приміщення молитовного будинку баптистів, побудоване в 1910 році). В перші роки там існувала церковно-приходська школа з 3-ма класами навчання. В подальшому було 7 класів румунської школи. Викладали математику, письмо, історію Румунії. Перед Великоднем приходив священик  Кукульський і проводив заняття. Перший випуск склав 9 учнів. З боку румун до українців проявлялася зневага. Вчителі одержували газети і журнали на румунській мові. Для бажаючих навчатися далі, в Бричанах (територія нинішньої Молодови) була  відкрита гімназія.

В 1944році – почала діяти  українська школа.

В перші повоєнні роки більшовицька партія прагнула перетворити школу на знаряддя збереження і посилення  контролю над учнівською молоддю. Були відновлено роботу піонерських і комсомольських організацій. У післявоєнні роки значного поширення набули вечірня, а потім і заочна форми навчання.

Першочерговим завданням загальноосвітніх шкіл в 50-х роках ХХ століття було питання здійснення всеобучу, обов’язкового 7–ного навчання на селі і 10-тирічного в містах. Матеріальна база школи залежала від колгоспу, батьків та громадськості. В 1952 році – школа отримала статус середньої. В 1955р. – відбувся перший випуск учнів з середньою освітою.

 Школа сьогодні

В 1973 році побудовано нову середню загальноосвітню школу на 580 учнівських місць. Кількісний склад учнів за останніх 5 років:

2007/2008 н.р. – 221;

2008/2009 н.р. – 203;

2009/2010 н.р. – 189;

2010/2011 н.р. – 180.

2011/2012 н.р. -173.

У 2011 році навчальний заклад закріпив за собою право на здійснення освітньої діяльності та забезпечення знань учнів в обсязі державних стандартів. У 2011/2012 навчальному році функціонує 11 класних колективі із контингентом 173 учнів. Відкрито одну групу продовженого дня державного фінансування. Навчально-виховний процес здійснюють 26 педагогічних працівників.

З них:

 • §26 – основних працівники;
 • §1-  працює за сумісництвом;
 • §15 – технічного персоналу;
 •             §7 – адміністративного.
 • Структура навчального закладу:

І ступінь – 1-4 класи (63 учнів)

ІІ ступінь – 5-9 класи (80 учнів)

ІІІ ступінь – 10-11 класи (28 учнів)

Всього учнів – 173

Кількісний та якісний склад педагогічного колективу

image002

Кадрове забезпечення школи

Забезпечення школи кадрами здійснено у відповідності з навчальним планом. Школа на 99% забезпечена педагогічним та обслуговуючим персоналом. Навчально-виховну діяльність у школі здійснюють 26 педагогів. З них:

 • §з вищою освітою -19;
 • §із середньо спеціальною – 7.

За наслідками атестації:

 • §вища  категорія – 12;
 • §І категорія – 6;
 • §ІІ категорія – 1;
 • §спеціаліст – 6.

Мають педагогічне звання:

 • §«Старший учитель» – 8;
 • §«Вчитель-методист» – 1.

З метою підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів в школі складено перспективний план проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації та атестації. В минулому навчальному році курсову перепідготовку пройшли 5 педагогів, що є виконанням річного плану.

image004

Директор школи Олійник Г.І.

 працює з 2001 року

image006image006

Педагогічний колектив

image008

Наша гордість

image010image010image010image010image010