Home / Кельменецький район / Вовчинець / Освіта Вовчинець к

Освіта Вовчинець к

Освіта

З документів центрального обласного архіву відомо , що розвиток освіти на селі розпочався ще під час окупації краю боярською Румунією .

 До 1925 року школа була початковою і нараховувала  4 класи. В 1925 році школа стала  6 – річною. Вели навчання в ній 5 вчителів румунською мовою.

   В 1940 році було відкрито Вовчинецьку  початкову школу. Відкрився широкий світ до навчання як дітям, так і дорослим в денних та вечірніх школах, але з початком Великої Вітчизняної війни вона припинила свою роботу.

   В 1944 році в село приїхали вчителі із східних областей України. Школа почала давати освіту за чотири класи. Навчали учнів чотири вчителі. Навчання у школі велося українською мовою.

   В 1950 році школа стала семирічною. В ній навчалося 235 учнів. В школі працювало 10 вчителів.

   В1961 році школа стала восьмирічною. За цей період освіту здобули 203 учні.

   В 1969 році було побудовано нову школу, в якій ми зараз навчаємось.

   Сьогодні навчально-виховний процес здійснюють 13 педагогів, з яких 5 випускники місцевої школи. Найбільша кількість учнів за період існування школи була в 1970- це 365.

Виховна робота школи підпорядкована виховній меті „Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самостійної і творчої активності вчителів та учнів” та спрямована на виконання таких завдань:

108

Школа І – ІІ ст. с. Вовчинець

  Забезпечення всебічного розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання.

  Формування в учнів патріотичних почуттів, забезпечення усвідомлення дітьми своєї етнічної цінності, виховання в них національної гідності.

  Громадське виховання, прищеплення учням поваги до загальнолюдських норм гуманістичної моралі.

  Виховання і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного психічного здоров’я учнів як найвищої соціальної цінності.