Home / Заставнівський район / Баламутівка / Видатні особистості Баламутівка

Видатні особистості Баламутівка

Життєвий і творчий шлях відомих,

заслужених людей села Баламутівка.

Дронь Олександр Іванович – 1939 року народження.

1946р. – пішов у перший клас.

1953р. – закінчив 7 класів Баламутівської школи.

1956р. – закінчив Ржавинецьку середню школу.

1956р. – 1962р.р. – Чернівецький медінститут.

1962-1965р.р. – м.Чита – зав.мед.сан. частиною.

1965-1969р.р. – аспірант Московського інституту підвищення кваліфікації лікарів.

1970-1991р.р. – зав. лабораторією інституту космічної медицини в м. Москві.

1991-2000р.р. – співробітник лабораторії авіації і космічної медицини у м. Лондоні (Англія).

Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник космічної медицини у м.Москві.

З 2000 року на заслуженому відпочинку.

Саїн Дмитро Онуфрійович – 1943 року народження. Народився Дмитро Саїн 1943 року в с. Баламутівка. Спо­чатку навчався в місцевій

школі, а середню освіту здобув у Ржавинцях (1961 р.). Відмінний атестат дав можливість навчатися у Чернівецькому медінституті (1961-1967 рр.). По закінченні навчання направляється в Рокитнівську цен­тральну районну лікарню, де працює лікарем-фтизіат

ром до 1971 р. Наступні шість років працює на такій же посаді в Резинській центральній районній лікарні Молдавської РСР. Здібного спеціаліста запримітило Міністерство охорони здоров’я Молдавії і призначає його головним лікарем клініки №2 Молдавського науково-дослідного інституту туберкульозу. Це дає можливість Д. Саїну про­явити свої організаторські здібності, реалізувати на практиці власні методики лікування. З 1982 по 1988 рік уже

цілком сформований керівник очолює Молдавський науково-дослідний інститут туберкульозу. Тут він захищає кандидатську дисертацію (1984 р.) і багато практикує. В 1988-1997 рр. працює на посаді заступника директо­ра інституту профілактичної і клінічної медицини. Нагромаджені знання і великий практичний досвід дають можливість захистити докторську дисертацію (1990 р.). У 1997-2004 рр. Дмитро Онуфрійович завідує відділом Інституту фтизіопульмонології Республіки Молдова. З 2004 року – координатор Національної Програми з контролю і профілактики туберкульозу.

За багаторічну сумлінну працю Саїн Дмитро Онуфрійович нагороджений ме­даллю «За доблесну працю» та орденом «Знак Пошани».

1961 році закінчив Ржавинецьку сш.

1961-1967р.р. – Чернівецький медінститут.

1967-1971р.р. – лікар-фтизіатр Рокитнівської центральної рай лікарні.

1971-1977р.р. – лікар-фтизіатр Резинської ЦРК Молдавської РСР.

1977-1982р.р. – головний лікар клініки №2 Молдавського науково-дослідного інституту туберкульозу.

1982-1988р.р. – директор Молдавського науково-дослідного інституту туберкульозу.

1988-1997р.р. – заступник директора інституту профілактичної та клінічної медицини.

1997-2004р.р. – зав. Відділом інституту фтизіопульмонології республіки Молдова.

2004 по даний час координатор Національної програми контролю і профілактиці туберкульозу.

Примітка:

1984р. захистив кандидацьку дисертацію, а в 1990 році – докторську.

Нагороджений медаллю «За доблесну працю» і орденом «Знак Пошани».

Настащук Микола Іванович – 1936 року народження.

Закінчив Чернівецьке медичне училище. Закінчив військову медичну академію.

Був військовим радником міністра оборони Куби Рауля Кастор.

Командував Середньоазіатським військовим округом.

Вийшовши на пенсію, працював військовим комісаром у м. Актюбінську (Казахстан).

 

 

 

Танащук Михайло Семенович – 28.05.1943 року. Початкову і семирічну освіту здобув у Баламутівці (1957 р.). У 1957-1960 рр. на­вчається у школі-інтернаті м. Чернівці, де отримує середню освіту. Після закінчення школи влаштовується робітником на Чернівецький машинобудівний завод. Проте розумний юнак прагне більшого. Без відриву від виробництва навчається на хіміч­ному факультеті Чернівецького держуніверситету (1962-1970 рр.). Трирічна служба в армії (1964-1967) загартувала хлопця і визначила подальшу його діяльність. Після закінчення університету працював у Ленінському райкомі комсомолу м. Чернівці.

З 1970 по 1974 рік працює в органах КДБ у м. Чернівці. Невдовзі сумлінного пра­цівника помітило вище керівництво і його запросили до Києва, де працював до ви­ходу на пенсію. Звільнився у званні полковника.

У 1957 році закінчив семирічну школу в с.Баламутівка.

1957-1960р.р. – навчання у школі-інтернаті м. Чернівці.

1960р. – працював на машзаводі.

1962р. вступив у ЧДУ на хімічний факультет.

1964-1967р.р. служба в армії. Після демобілізації – навчання в ЧДУ. Після закінчення університету працював у ленінському райкомі комсомолу.

З 1970р. по 1974р. – робота в органах КДБ у м. Чернівці.

1974- 1998р.р. – проживає в м. Києві і продовжує працювати в органах КДБ (СБУ).

Звільнився за станом здоров´я у званні полковника.

 

Лучик Василь Єфремович – 30. 03.1964р.  Народився і виріс у Баламутівці, де отримав початкову та неповну середню осві­ту. Середню освіту здобув у Ржавинецькій школі (1981), після чого вступає на мате­матичний факультет Чернівецького держуніверситету (1981-1986). За направленням працює провідним інженером-програмістом Кам’янець-Подільського проектного бюро ЕВМ (1986-1994).

В 1988-1992 роках навчається в аспірантурі Київського інституту математики Академії наук України, де поглиблює свої знання за фахом і захищає кандидатську дисертацію. З 1994 року доцент, науковець В. Є. Лучик постійно працює на кафедрі математичних наук Подільського державного аграрно-технологічного університету; автор понад 40 науково-методичних робіт.

1981р. – закінчив Ржавинецьку С/Ш

1981-1986р.р. – закінчив Чернівецький Державний університет ім.. Ю.Федьковича

1986-1994р.р. – інженер-програміст Кам´янець-Подільського проектного конструкторського

бюро автоматизованих систем управління

1988-1992р.р. – аспірант Інституту математики Академії наук України м.Києва

1992р. – захист кандидатської дисертації з основ математичних наук

1994р. – по дан

ий час – доцент кафедри математичних дисциплін Подільського державного аграрно-технологічного університету.

Автор понад 40 науково-методичних математичних робіт.

 

Онуфраш Олександр Іванович (1939 р.) – військовий лікар, науковець

 

Народився Олександр Онуфраш у 1939 р. в с. Баламутів­ка. У 1946 р. пішов до першого класу Баламутівської  семиріч­ної школи, яку закінчив у 1953 році. Середню освіту здобув у Ржавинецькій середній школі (1956 р.). У 1956 році вступає і в 1962-му закінчує Чернівецький медичний інститут, після чого за направленням їде працювати в м. Читу. Тут в одному з вій­ськових підрозділів очолює медичну санітарну частину, де пе­ребуває до 1965 р.

З 1965 по 1969 рік навчається в аспірантурі Московського інституту підвищен­ня кваліфікації лікарів, за

хистив кандидатську дисертацію й здобув вчений ступінь «кандидат медичних наук». Після цього більше двадцяти років (1970-1991) завідує лабораторією космічної медицини м. Москви.

В 1992-2000 рр. працював в Англії в лабораторії авіації і космічної медицини м. Лондона.

З 2000 р. Олександр Іванович перебуває на заслуженому відпочинку і проживає в Москві.

Cкоролітній Руслан Дмитрович (1980 р.) – оперний співак

Народився 1980 року в с. Баламутівка у сім’ї службовців. З 1986 по 1997 рік навчався у Баламутівській середній школі. У 1997 р. вступає до Чернівецького музичного училища імені С. Воробкеви­ча, але навчання перериває служба в армії (1999-2000 рр.). Служить в ансамблі пісні і танцю Західного оперативного командування, що розташовувалося у м. Львові. У складі ансамблю здійснює га­строльні поїздки по країнах Європи – Франція, Італія, Німеччина, Австрія, Польща, Чехія та інші. Після завершення служби в армії закінчує Чернівецьке музичне училище (2002 р.) і в цьому ж році вступає у Львів­ську музичну академію імені М. Лисенка, яку закінчує у 2007 р. Працює у Львівській академічній капелі «Трембіта». Як оперний співак бере участь і стає лауреатом Між­народного конкурсу у м. Карлові Вари (Чехія).

С.О.Семенчук, вчитель історії.