Home / Заставнівський район / Малий Кучурів / Видатні особистості Малий Кучурів

Видатні особистості Малий Кучурів

Спинул Микола (1867-1928 рр.) – політичний і громадський діяч, подвижник освіти.

Народився 5 грудня 1867 року в с. Малий Кучурів. У віці 10 літ хлопчика віддали до школи, яку закінчив у 1888 році з від¬знакою. Спочатку працював помічником учителя в Кимполунзі, потім – учителем в Чорному Потоці, старшим вчителем у Брідку і Кадубівцях.
У 1903 році Миколу Спинула призначають інспектором шкіл новоствореного Вашковецького, а в 1907 році – повітовим інспектором шкіл Чернівецького повітів. Упродовж багатьох років брав участь у роботі товариств «Руська школа», «На¬родний дім», «Руська бесіда», допомагав у створенні сільських читалень, кас взаємо¬допомоги.
У 1907 році М. Спинула обирають депутатом буковинського сейму. Разом з ін¬шими депутатами дбав про виділення коштів для підтримки селянських господарств, розвитку промислів, будівництва доріг, пожвавлення торгівлі. Активно співпрацю¬вав з газетою «Буковина», друкуючи в ній статті на політичні та педагогічні теми.
Микола Спинул був членом Загальної Української Ради (ЗУР) – керівного органу українців Галичини і Буковини, до якого входили депутати парламенту та сейму, а та¬кож представники політичних партій. Брав участь у роботі Української Національної Ради у Львові 17-18 жовтня 1918 року, яка ухвалила рішення про створення майбут¬ньої Західно-Української Народної Республіки, і став членом цього найвищого пред¬ставницького органу українців Галичини і Буковини.
Спинул – активний учасник Буковинського народного віча – разом з іншими ке¬рівниками вів переговори про поділ Буковини на українську та румунську частини.
З приходом румунських військ покинув Буковину і перебрався до Відня. Тут працює в посольстві Західно-Української Народної Республіки до 1919 року. Після ліквідації представництва ЗУНР ще деякий час перебував у Відні, а потім повернувся до Чернівців.
Помер 22 січня 1928 року у Чернівцях, де й похований.