Home / Заставнівський район / Горошівці / Видатні особистості Горошівці

Видатні особистості Горошівці

Воробкевич Григорій Іванович (псевдонім Наум Шрам) (1838-1884 рр.) – український письменник, просвітитель

 

Народився 10 січня 1838 року в Чернівцях. Закінчив духовну семінарію й працю­вав священиком у Горошівцях. Літературну діяльність розпочинає у кінці 60-х років, спочатку німецькою мовою, а вже з 1866 року у Горошівцях – українською. Його тво­ри друкуються у західноукраїнських виданнях: журналі «Правда», альманасі «Руська хата», газеті «Родимий листок» та інших.

Кращі твори Григорія Воробкевича – «Богун», «Богдан під Львовом», «Берестеч­ко», «Проклята криниця» «Моя думка», «Сон».

Поет залишив помітний слід і на просвітницькій ниві. З його ініціативи напри­кінці ХІХ ст. у Горошівцях було відкрито читальню, а на початку ХХ ст. – товари­ство «Січ».

Помер Г. Воробкевич 24 листопада 1884 року в Чернівцях, де й похований.

 

Ластівка Корній (1893 р.) – письменник, публіцист, громадський діяч

 

Народився 1893 року с. Горошівці. Тут здобув початкову освіту; гімназію й духо­вну семінарію закінчив у Чернівцях. Брав активну часть у студентських товариствах «Союз» та «Січ». 3 листопада 1918 року – учасник Буковинського віча. Між двома світовими війнами працював священиком, з 1941 року постійно жив у Відні.

Літературну діяльність розпочав у 1914 р. під псевдонімами Вершигора та Вірменко ліричними поезіями, які з’явилися в «Ілюстрованій Україні» (Львів). Свої по­езії та оповідання друкував також у чернівецьких журналах «Промінь», «Самостійна думка» та в альманасі «Назустріч волі».

 Окремими виданнями вийшли «Сон Іванової ночі» (1923) та історичне оповіда­ння часів козацтва «Перевертень» (1935).

Корній Ластівка написав ряд оповідань і казок, серед яких «Царівна Галя», «Як велика любов матері», дитяча сценка «Згода». З публіцистичних праць виділяються дослідження з української міфології «Староукраїнський пантеон князя святого Во­лодимира», з фольклору «Вірування на Святвечір», «Буковинські гаївки і веснянки», повісті «Вишневий світ», «Стогне земля», «Два шляхи».

 Дерда Іван Михайлович (1963 р.) – заслужений артист України, співак

 

Іван Дерда народився 28 травня 1963 року. У ранньому віці залишився без батька. Мати, Веронія Василівна, дуже хотіла ба­чити своїх дітей здоровими і щасливими, навчала їх доброти, прихильності до людей, щирості. Після закінчення школи Іван навчається в Чернівецькому культосвітньому училищі. Перебу­ваючи у війську, співає в армійському ансамблі пісні і танцю.

 У 1990 році, після закінчення Львівської державної консер­ваторії імені М. Лисенка, був зарахований солістом-вокалістом до заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю, а в 1995 році переведений солістом-вокалістом до концертної групи «Музична просвіта».

З перших днів артистичної діяльності зарекомендував себе працелюбною і ціле­спрямованою творчою особистістю. Чистота інтонації, внутрішня зосередженість є основними засобами художньої виразності його співу. Красивий тембр голосу – ба­ритон, хороша музикальність і відчуття ансамблю вдало поєднуються з артистизмом співака. Завдяки гарним від природи вокальним даним і наполегливій праці за ко­роткий час він став провідним солістом Чернівецької обласної філармонії.

У творчому доробку Івана Дерди понад 400 творів вітчизняних і зарубіжних класиків, народних пісень, пісень сучасних композиторів, а також авторські пісні: «Україно моя», «Нас кличе мати Україна», «Козацька доля», «Буковина, рідний край», «Козацькі оркестри» та інші.

За час артистичної діяльності брав участь у підготовці 600 тематичних програм, здійснив близько 900 творчих зустрічей, з них 250 – на громадських засадах.

Відмінник освіти України (1998 р.). Член Всеукраїнської музичної спілки. За за­слуги перед Україною та українським народом нагороджений канадським орденом «Лицарського хреста» (2000 р.) та медаллю (1999 р.).

Завдяки високій виконавській майстерності Іван Дерда став лауреатом І Між­народного конкурсу-фестивалю «Доля» (м. Чернівці, 1992 р.), лауреатом VІ Міжна­родного конкурсу української пісні «Золоті трембіти» (м. Івано-Франківськ, 1996 р.), фестивалю патріотичної пісні «Воля-97».

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, ви­сокий професіоналізм у жовтні 1997 року Іван Дерда відзначений почесним званням «Заслужений артист України». Він – доцент кафедри музики Чернівецького націо­нального університету ім. Ю. Федьковича, проживає в Чернівцях.