Освіта Горошівці

Перша школа в Горошівцях була збу­дована у 1909 році на кошти громади. Спо­чатку її відвідували діти більш заможних селян, бо бідняки вважали, що працювати біля поля та худоби можуть і неграмотні. Але головна причина полягала в тому, що багато дітей навесні та восени допомагали батькам у полі і по господарству. Вони не мали часу на навчання, а взимку не було що одягнути чи взути. Тримали одні чобо­ти чи черевики на всю родину.

На початку ХХ ст. суперечності

На початку листопада 1918 року в село вступили румуни. румунські порядки виявилися ще гіршими, ніж ав­стрійські. За будь-які провини люди каралися 25 буками або штрафами, заборонили навчання дітей українською мовою в школі. Не дозволяли правити службу Божу в церкві рідною мо­вою, співати українські народні пісні.

Повернулися у школу й румунські вчителі, які продовжували нав’язувати румунську мову горошівським дітям.

За роки свого існування колгосп збудував велику школу для сіл Горошівці і Бо­янчук (1984 р.)