Home / Заставнівський район / Василів заст / Культура Василів заст

Культура Василів заст

Колгоспом імені К. Маркса було збудовано 8 приміщень ферм, тракторну брига­ду, тік, контору, сучасне приміщення школи (1964), ряд магазинів. Колгосп «Росія» збудував Будинок культури і дитячий садок, який утримував власним коштом, па­вільйон побутового обслуговування, відділення зв’язку та ощадної каси. А через де­який час з’явилися амбулаторія, зуболікувальний кабінет, пологовий бу-динок, апте­ка, бібліоте-ка.

Протягом 1972-1974 рр. колгосп власним коштом збудував окреме приміщення для сіль-ського історико-краєз-навчого музею. Він мав чотири великі зали, в яких міс­тилися експозиції предметів ар­хеологічних знахідок, копії істо­ричних грамот, документів, пред­мети побуту, праці, одяг тощо. Але в 1987 р., при створенні в цьому приміщенні філіалу заводу «Гравітон», музей розібрали, а експонати звалили на сходи сіль­ського Будинку культури. Можна припустити, що такі справи без відома місцевої влади відбуватися не могли. Лише в 1992 р. розпочалися відновлю­вальні роботи, які дали можливість реставрувати поки що один зал.

Період так званої перебудови в СРСР активізував і простих людей. У 1989 р. в селі створюється осередок Народного руху Укра­їни, який очолив Мартинюк Дмитро Васи­льович. Майже кожен свідомий житель став його членом і на референдумі 1991 року все населення Василева підтримало утворення незалежної, самостійної Української держави.

                                                                 За матеріалами вчителя історії

                                                                     Смук Марії Василівни

                                                         За матеріалами книги Миколи Черешнюка

                                                           «Історія сіл Заставнівщини»