Home / Сторожинецький район / Верхні Петрівці

Верхні Петрівці

Привітання

 

Привітання директора школи Грижинку Івана Георгійовича

Навчання – дуже важлива, але не єдина сфера духовного життя дитини. Справжня школа – це багатогранне духовне життя дитячого колективу, в якому вчитель і учень об’єднанні багатьма інтересами і захопленнями.
Перед навчальними закладами XXI століття стоїть завдання виховувати людину, особистість, формувати новий тип мислення, творити новий образ, оскільки бути людиною – значить стати нею, і це нескінченний процес само творення, пізнання своєї сутності.
У нашій школі це завдання реалізується як на уроках, так і під час позаурочної роботи.
Молоде покоління – це наше майбутнє. Від виховання та навчання, яке отримують учні у школі залежить майбутнє країни, а також майбутнє нашого села. Не буває майбутнє якщо ми не знаємо наще минуле. А допомагають у цьому зерна народної мудрості, зібранні протягом багатьох років і записані в різні часи у любителів народних звичаїв і традицій нашого села.
Пошуковий загін школи досліджує історичне минуле. Учні групами або поодинці, разом з учителями чи самостійно відвідують старожилів, де записують інформації. Ми не дамо загубитися дідівським звичаям, тому ми повинні зберегти духовність наших предків, бо вся вона пронизана великою любов’ю, повагою і шаною до людей.
Головна мета школи: Учень Верхньопетровецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1- здорова, інтелектуально- розвинута, духовно багата особистість з активною громадянською позицією
Місія школи: Підготовка дитини осмисленого й реального сприйняття життя.
Бачення: Ми колектив однодумців, який шляхом поєднання зусиль держави, громади і Церкви створює високо духовне навчально-виховне середовище.
Проблеми над якими працює педколектив:
Виховна: Утвердження ідеології любові бережливого ставлення до людини, як найвищої цінності.
Навчальна:Підвищення рівня знань та вихованості учнів шляхом впровадження нових педагогічних технологій.
Пріоритетні напрямки роботи школи
• Створення умов для рівного доступу до якісної освіти;
• Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес;
• Робота з творчими та обдарованими дітьми;
• Виховання патріота, формування громадянської позиції;
• Формування соціально-адаптованої особистості;
• Літературне краєзнавство,фольклор і етнографія
• Залучення батьків та громадськості до вирішення проблем школи.
Наші вимоги до виховного простору школи та критерії для його оцінювання:
Безпечний: гарантується педагогічний захист і підтримка дітей у розв’язанні їхніх життєвих проблем, забезпечення їхньої особистісної недоторканості.
Моральний: панують людяність, християнська етика, толерантність, педагогічна культура вчителів і вихователів висока.

Сповнений довіри: існує взаєморозуміння та співпраця вихованців і виховників у розв’язанні суспільно значущих і особистих життєвих проблем.

Вільний: дитині забезпечується можливість самій облаштовувати власне життя, розв’язувати життєві проблеми, творити особисті взаємини
Патріотичний: панує культ державної мови, Батьківщини, забезпечуються можливості пізнати героїчні сторінки історії України, виявити турботу про природу та культуру, повагу до Бога і до Людини, набути досвіду громадянської поведінки.
Культуротворчий: забезпечується розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів виховного процесу.
Комфортний: виховники враховують у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на вихованців, мінімізуючи негативні та посилюючи позитивні.
Відкритий: зі школою співпрацюють сім’ї, органи влади та самоврядування, громадськість, Церква.

Студентів -19
Пенсіонерів – 790
Інвалідів -155
Багатодітних сімей -91
На 01.01.2011 р в господарстві нараховувалось :
Легкових автомобілів – 337
Вантажних автомобілів – 30
Тракторів та мотоблоках -74
За останні 10 років в селі побудувалося понад 160 будинків, 30 магазинів.
На території села є дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, дитячий навчальний заклад, сільська дільнична лікарня, будинок культури, бібліотека, пошта, лісництво, працюють 6 лісопильних пилорам, три церкви московського патріархату, жіночий монастир та римо-католичний костел.
Село розквітає , але є і ряд завдань які потрібно ще зробити, планується провести вуличне освітлення, закінчити ремонт будинку культури, відкрити музичну школу, також планується провести ремонт районних доріг на території села.