Освіта Їжівці

Історія Їжівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Перші написані свідчення про нашу  школу визначені у 1887 року. В цій школі навчались понад 30 учнів, навчання яких здійснювалося румунською мовою.  Данилеску Сильвестр (1874-1929),народжений в Їжівцях, вчитель,який видав методичні статті і зразки уроків.
1945 – продовжує існувати початкова школа в якій навчаються біля 40 учнів.
Початкова школа існувала до 1947 року. В  цьому ж році вона перетворилась на 7 – річну школу.
1950 році – перший випуск  7– річної школи.
1959 році – 7 – річна школа стає 8- річною.
У 1980  році – стає загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів і переходить в інше приміщення.
Зараз у школі налічується 25 класів, в яких навчається 628 учнів.

Місія школи: створення оптимальних умов для доступу до якісної освіти,розвиток особистості кожного учня залежно від його освітніх потреб та можливостей, його успішної соціалізації.

Бачення
Бути колективом однодумців, який успішно вирішує завдання сьогодення, є лідером серед закладів освіти району і впевнено дивиться в майбутнє.

Цінності – учні та батьки
•    Відповідальність: ми виконуємо те що обіцяємо, і ми відверті з нашими учнями та їхніми батьками, бо саме їхня довіра є нашим найбільшим досягненням,
•    Іноваційність: мит використовуємо в навчально виховному процесі іноваційні технології , впроваджуємо комп’ютерні методи навчання, використовуємо комунікаційні можливості всесвітньої мережі.
•    Ефективність: ми працюємо так, щоб віддача від нашої педагогічної діяльності була максимальною, орієнтуючись на результат.

Цінності – педагогічні працівники

•    Співробітництво: ми – колектив однодумців, які, дотримуючись високого рівня ділової етики і ефективної взаємодії, працюємо для того, щоб школа стала закладом, де почесно й престижно працювати, де кожен  учитель може зробити успішну професійну кар’єру та підвищити педагогічну майстерність.
•    Професіоналізм: ми – колектив однодумців,  які працюють для того, щоб школа стала тим закладом, де готують конкурентноспроможного випускника , здатного зробити в майбутньому яскраву професійну кар’єру.
•    Досконалість: ми використовуємо всі можливості  для досягнення високого рівня майстерності й постійно шукаємо самовдосконалення.

Відповідальність школи перед суспільством
•    Ми пропагуємо ідею: неможливо навчити, можна лише навчитися.
•    Взаємини в системі «учитель – учень» орієнтовані на створення такої ситуації, у якій учень націленний на розвиток життєвих компетентностей.
•    Збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини, виховати людину з широким розумінням своїх громадянських обов’язків.
•    Ця людина має бути успішною.
•    Ми робимо свій внесок в майбутнє України.

Внутрішні засоби та позитивні аспекти діяльності школи.

Склад педагогічного колективу школи

Педагогічний  колектив школи складається із 44 педпрацівників з відповідною освітою:
«Учите-ль методист»    «Старший вчитель»    «Спеціаліст вищої категорії»    «Спеціаліст І категорії»    «Спеціаліст ІІ категорії»    «Спеціа-
ліст»

Навчаються для здобуття вищої освіт
Працює у школі практичний психолог.

Методична робота з педагогічними кадрами
Методична робота з педагогічними кадрами реалізується в основному через колективну – засідання педагогічної ради, роботу методичної ради, методоб’єднання вчителів, творчі й динамічні групи.
У 2010 – 2011 н.р. роботу шкільного колективу було спрямовано  на єдину методичну проблему «Від творчого пошуку до ефективного уроку». На першому етапі здійснювалася робота з її вивчення, ознайомлення з аспектами роботи щодо реалізації, добору відповідної літератури, пошуку передового досвіду з данної проблеми.
На другому етапі (2011/ 12 н. р.) плануємо втілення проблеми в практику роботи педагогічного колективу; відбір учителів з числа найініціативніших для організації дослідницької роботи; створення ініціативних груп.
Третій етап(2012/13 н. р.) буде спрямовано на систематизацію та узагальнення матеріалів,  напрацьованих колективом  з даної проблеми.
Головна мета науково – методичної проблеми
Стимулювати ініціативи і творчості педагогів з метою досягнення учнями доступу до якісної освіти, спрямування виховного процесу на духовний і фізичний розвиток особистості.

•    Підвищення професійної майстерності кожного вчителя.
•    Діагностика і визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності вчителів.
•     Поглиблення методичної підготовкивчителів, активне впровадження інноваційних форм методичної роботи, досягнені і рекомендації психолого – педагогічної науки.
•    Освоєння вчителями комп’ютерної техніки.
•    Аналіз і контроль навчально – виховного процесу навченості й вихованості  школярів.
Учителі школи взяли участь в апробаціях підручників з румунської мови та літератури для 9 –х, 10-х, 11-х класів та математики для 1 – 4 класів.
Учителі школи взяли участь і стали  переможцями таких фахових конкурсах з номінації: біологія, початкове навчання, заступник директора з навчальної роботи, фізичної культури, інформатики, музики,   румунської мови та літератури.
Для створення належного психологічного клімату в колективі організовано такі заходи: «День вчителя», «Успішний педагог», туристичні поїздки, відвідування театру.

Учні школи є учасниками, переможцями і призерами конкурсів, фестивалів та змагань районного, міського, обласного та Всеукраїнського рівня.
У навчально-виховного процесу впроваджено факультативні куси, працюють гуртки та студії.
З 10-го класу в школі в організовано профільне навчання: суспільно-гуматітарний, філологічний.
У школі запроваджено рейтинг успішності учнів за результатами семестрового та річного оцінювань.

Підвищення результативності учнів в предметних олімпіадах.
Підвищення результативності навчальної роботи в профільних класах.
Підтримка і педагогічний супровід відмінників та дітей з особливими здібностями.

Виховну роботу школи сплановано відповідно до її кращих традицій, створених протягом багатьох років.
Виховна проблема школи: виховання та набуття молодим поколінням рис громадян України, розвиток духовної, фізичної, естетичної, правової, трудової, екологічної стуктури.
Завдання виховної роботи
Виховання школярів та становлення їхнього світогляду на засадах християнської моралі, культури і традицій;
Становлення моральних цінностей дитини через повагу до цінностей сім’ї, традицій і звичаїв українського народу;
Зміцнення в дітей патріотичної свідомості, поваги до державних символів України через призму вивчення історичної та культурної спадщини народу;
Виховання культури здорового способу життя через впровадження моральних стимулів для занять фізичною культурою та спортом;
Запобігання правопорушення учнів, профілактична робота з правового виховання.

Адміністрація школи в наступному складі:
Директор школи – Іонашку Ольга Василівна
Заступник з навчальної роботи – Дідошак Олена Дечебалівна
Заступник з НР в початкових класах – Фаркаш Валетина Євгенівна
Заступник з виховної роботи – Суховерська Маргарита Дмитрівна,
Визначила управлінську проблему: «Використання послуг психологічної служби в управлінні школою».
Завдання
Розробка та впровадження рейтингової оцінки професійної діяльності вчителів на основі результатів роботи.

За останні три роки значно поліпшилась матеріально-навчальна база школи.

Школо наша, школо,
Приголуб нас, мила,
Пригорни усіх нас,
Як голуб під крила.
Ти нас всіх научиш,
Як у світі жити,
Як зло оминати,
А добро чинити.
Бджілоньки – на квіти,
Дітоньки – до школи,
Там збирають мудрість,
Як мед в полі бджоли.
Марійка Підгірянка

Іде малесенька Галинка,
Маленька мамина перлинка,
В руці портфелик свій несе,
Радіє дівчинці усе.
Навколо гарно, як ніколи,
Бо йде школярочка до школи.
Іде, щоб разуму набратись,
Навчитись думати й писати,
Людей і мову шанувати.
Чи йде, чи над землею лине,
І їй всміхається Вкраїна

01.09.2011 року за програмою « Шкільний автобус» учні Іжівської ЗОШ І-ІІІ ст., отримали приємний подарунок- шкільний автобус.

Іжївська І-ІІ ст.
На  території  села  працюють  дві  школи ЗОШ І-ІІ ступенів  та  ЗОШ І-ІІІ ступенів, в  яких навчаються  902 дітей.  Для  створення  умов  для  навчання  дітей  також  проводиться  певна  робота. На  протязі  останніх  трьох  років  проведено  капітальний  ремонт  обох  шкіл, поліпшена   їх  матеріальна – технічна  база. Однак  село  дуже  розкидане  по   кутах ,  відстань  до  школи деяких  сімей  складає  біля 5 кілометрів, тому  придбано  шкільний  автобус  для  підвезення  дітей  до  шкіл   з  віддалених  районів.

Дошкільний навчальний заклад «Мерцішор»                зразковий у області

Іжівській  дошкільний навчальний заклад «Мерцішор»   заснований за рішенням Їжівської сільскої Ради Сторожинецького району  Чернівецької області, відкритий і працює з 1 вересння 1986 року..
Завідуюча садком є Піцу Стела Олександрівна.
Колектив садочку налічує 31 особу,виховують 102 діте.