Спорт Їжівці

Спорт

Фізична культура в школі
Збереження здоров’я учнів, формування в них навичок здорового способу життя, забезпечення відповідного режиму рухової активності – основні завдання, які стоять перед нами вчителями фізичної культури :
Іонашку Г.Д. Мартенюк В.Д.

Фізична культура – це чи не найважливіша навчальна дисципліна, яка є самостійною сферою діяльності у соціокультурному просторі країни й викладається в загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет, сприяє розв’язанню проблеми пошуку нових шляхів удосконалення фізичного виховання підростаючого покоління в умовах демократизації освіти, надання їй національної спрямованості. Відповідно до програми, основною формою організації навчально – виховного процесу з фізичної культури в школі є урок. Завдання вчителя – забезпечити виконання головних вимог до сучасного уроку, а саме:

Зміст шкільної програми з фізичної культури передбачає, що діти мають систематично займатися на уроках фізичної культури, вдома, у гуртках та спортивних секціях, оволодівати життєво важливими навичками, а саме: ходьбою, бігом, метанням, іншими.

Основними формами позакласних фізкультурно-оздоровчих занять є робота спортивних секцій, тижні здоров’я, прогулянки і походи у вихідні дні, ігри, конкурси, змагання тощо. Запорукою успішної роботи в цьому напрямку є системність. Це виявляється передусім в тому, що фізкультурні заходи, включені у систему валеологічної роботи у школі, мають оздоровчий аспект.