Home / Кіцманський район / Ставчани / Видатні особистості Ставчани

Видатні особистості Ставчани

Над сторінкою проекту працювали:

Гриф М.В. – заступник директора з виховної роботи

Руснак Ольга – учениця 11 класу

 

     Юрій Танасович Ахтемійчук народився 1958  року в с.Ставчани  Кіцманського району Чернівецької області. У 1978 р. закінчив Чернівецьке медичне училище (фельдшерське відділення), а в 1984 р. – з відзнакою Чернівецький медичний інститут. Упродовж 1984-1987 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі топографічної анатомії та оперативної хірургії цього ж інституту.  Паралельно проходить інтернатуру за фахом  “лікар-уролог”.  У 1988  році захистив кандидатську дисертацію. У 1987 році обраний асистентом, у 1993 р. – старшим викладачем, у 1994 р. – доцентом кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії. З 1997 року обраний на посаду завідувача цієї ж кафедри. У 2000  році захистив док-торську дисертацію. У 2002 року йому присвоєне вчене звання професор. Упродовж науково-педагогічної діяльностіза сумісництвом працював деканом факультету підготовки помічників лікаря, завідувачем відді-лу інтернатури.  Нині є завідувачем відділу докторантури, аспірантури, магістратури та клінічної ординатури Буковинського державного медичного університету. Юрій Танасович Ахтемійчук обраний членом президії правління Наукового Товариства АГЕТ України,  членом спеціалізованої вченої ради при Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського.

   Клевчук Іван Іванович народився у 1957 році. У 1979 році закінчив математичний факультет Чернівецького державного університету (кафедра ПММ – прикладної математики і механіки). У 1986 році закінчив аспірантуру при цьому університеті (кафедра ПММ, науковий керівник – доктор фіз.-мат. наук, професор Фодчук В.І.) і захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював спочатку молодшим, а потім старшим науковим співробітником НДС кафедри ПММ. На початку 1991 року був призначений на посаду асистента кафедри ПММ. З 1994 по 1999 рік працював доцентом кафедри математичного моделювання. З 1999 по 2002 рік навчався в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий консультант – член-кореспондент НАН України Перестюк М.О.). З 2002 року працює доцентом кафедри математичного моделювання. Опублікував понад 100   наукових праць, серед яких одна колективна монографія, 39 статей у журналах і збірниках, 62 тез доповідей на наукових конференціях та 3 науково-методичні праці.

    Кравчук Іван Васильович, директор Хмельницького обласного центру зайнятості. Народився 14 лютого 1956 р. у с. Ставчани Кіцманського району району. Закінчив фізико – математичний факультет Кам’янець – Подільського державного педагогічного інституту ім.. В. П. Затонського. Трудову діяльність розпочав учителем фізики Кам’янець – Подільської восьмирічної школи № 11. Упродовж 1977 – 1979 рр. проходив службу у армії. З 1979 до 1988 р. обіймав керівні посади на заводах Кам’янець – Подільського приладобудівного та «Кам’янець – Подільськкабель». З 1988 р. – завідувач Кам’янець – Подільського міського бюро з працевлаштування населення, з 1991 р. – директор Кам’янець – Подільського міського центру зайнятості. Упродовж 1991 – 1992 рр. здобув фах економіста, менеджера по персоналу в Українському інституті ринкових відносин і підприємництва. З 2003 р. І. В. Кравчук очолює Хмельницький обласний центр зайнятості.

Руснак Марія Іванівна, вчитель хімії Ставчанського ЗНЗ І – ІІІ ступенів, спеціаліст вищої категорії, «Вчитель – методист» (1990 рік), відмінник освіти України (2000 рік), Соросівський вчитель (1994 рік), лауреат премії Шпойнаровського (1994 рік), лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» (1998 рік). Нагороди: Грамота МОУРСР   (1984 рік), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2000 рік), Грамота управління освіти обласної держадміністрації (1998 рік), Грамота Кіцманської райдержадміністрації (1998 рік).